Pocit versus emoce

Víte, jaký je rozdíl mezi emocí a pocitem? Pokud nevíte, nic se neděje, tyto pojmy nemá ujasněné mnoho lidí a také není nutno nosit v hlavě podobné informace. Někdy však zmatení pojmů může zapříčinit zbytečné obavy z EFT a proto si v tom uděláme pořádek. Zřetelněji uvidíte, co vlastně Techniky emoční svobody (EFT) nabízí a na jaké úrovni pracují.

Jak slyšíme již z názvu, EFT nás dokáže osvobodit od emocí. V současné chvíli v akademických kruzích platí toto základní rozlišení:

Emoce (z latinského emovere – vzrušovat) jsou tělesné děje a neurochemické reakce, které nastavují organismus k akci. Velmi často jsou tyto reakce automatické, naučené a vychází z prastaré, limbické části našeho mozku. Něco vidíme, slyšíme, cítíme a už reagujeme, podobně jako býk na červený hadr.

Emoce jsou intenzivní a krátkodobé a mají za úkol okamžité přežití našeho JÁ (tělo + mysl). Základní pokyn zní – uteč, bojuj nebo zmrzni. Ovlivňují naši mysl dřív, než je tato schopna jasného uvědomění.

Pocity jsou výstupy naší vědomé mysli v okamžiku uvědomění bezprostřední fyziologické a tělesné reakce (emoce). Pocity jsou oproti emocím jemnější, ale trvají déle. Zajišťují přežití našeho JÁ z dlouhodobějšího hlediska. 

Například štěstí je pocit a příslušná emoce je radost. Starost je pocit a příslušná emoce je strach. Nepřátelství je pocit, příslušná emoce je hněv, atd.

Dle psychologů existuje šest základních lidských emocí a to jsou: strach a vztek (ty jsou v amygdale 250 milionů let a proto jsou nejurputnější), radost, smutek, údiv a odpor.

Profesor Antonio Damasio, neurovědec působící na Univerzitě Jižní Kalifornie, to definoval takto: „Emoce se odehrávají v divadle těla, zatímco pocity v divadle vědomí.“

A jak tedy pracuje metoda EFT?

Když už víme, co přesně emoce jsou, lépe pochopíme, na jakém základním principu pracuje EFT. Nemá za úkol nás prvotně zbavit pocitů, postojů nebo myšlenek – zbavuje nás automatických reakcí těla na vnější podněty. Tím však pochopitelně můžeme měnit vědomě pocity, postoje, myšlenky i přesvědčení.

Pokud totiž nejsme ve vleku reakcí těla a ve stresu, můžeme daleko jasněji a lépe myslet, protože všechen kyslík/krev nespotřebuje střední část mozku, ale dostane se i na neokortex – to je ta naše chytrá, „lidská“ část mozku. Dokážeme zkrátka daleko efektivněji řešit naše problémy.

Poťukáváním na energetické dráhy tedy dokážeme prokazatelně tišit reakce limbického systému v mozku, včetně amygdaly, na individuální stresový podnět. Však to můžete vyzkoušet sami.

Základní recept EFT je zde.

Přemrštěná reakce nám samozřejmě (pokud nejsme v přímém ohrožení života) neprospívá, koktejl stresových hormonů a jiných tělesných látek v dlouhodobějším horizontu život prokazatelně zkracují a přináší mnoho zdravotních komplikací.

Více článků a případů použití EFT v praxi naleznete zde.

Markéta Zachariášová