KOUČINK

SAMI ČASTO BLOUDÍME A PŘITOM ZBYTEČNĚ

Vždyť občas stačí probrat svoji situaci s někým nezaujatým, kdo umí klást otevřené otázky. S někým, kdo vám nebude radit jen ze své zkušenosti. A to je právě koučování. Nic jiného.

ABYCHOM DOSTÁVALI DOBRÉ ODPOVĚDI, MUSÍME SI KLÁST SPRÁVNÉ OTÁZKY

I když jsem prošla výcvikem Systemického koučinku, tak se u mě opravdu žádného tvrdého koučinku bát nemusíte. Systemický koučink vychází z rodinné terapie a krátké terapie zaměřené na řešení, takže je skvělým doplňkem při práci s emocemi. Rozdíl mezi terapií a koučinkem je v tom, že terapie řeší většinou trable vycházející z minulosti. Koučink spíš nastavuje cíle a budoucnost, proto se to krásně doplňuje. Nebudu vám nic radit, doporučovat ani schvalovat, ani vás ovlivňovat svým postojem – pokud o to výslovně nepožádáte. Budu zcela respektovat vaši schopnost nalézt vaše ideální řešení.

Spolu ho nalezneme a odstraníme překážky na cestě k cíli. Vy jste expert na váš problém, já jsem expert na koučovací proces.

Koučovací rozhovor jako základní komunikační dovednost pro terapeuty

Sami budete překvapeni, jak účinné je hovořit s někým, kdo se na vás 100% soustředí a klade vám otevřené otázky! Většina lidí, se kterými jste zvyklí hovořit má totiž tendenci radit, navíc pouze ze své vlastní zkušenosti.

Když nalezneme podstatu a řešení vašeho problému, zaměříme se na cíl.. Ten může obsahovat jak žádoucí změny v chování, nové návyky nebo vzorce chování. Toto vše je často spojeno také s emocemi a starými emočními zátěžemi, takže v případě potřeby poté pracujeme také pomocí EFT a s Bachovými esencemi.

Budeme se soustředit na současnost a poté na budoucnost. Na změny, na kterých chcete pracovat a na emoce, které byste do budoucna měli rádi pod kontrolou. Pomocí otázek podněcujeme různé pohledy na věc, pomáháme prohloubit uvědomění (co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak vůbec nechci, …) a podporujeme při nacházení vlastních zdrojů, potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů.

KOUČINK SYSTEMICKÝ vychází z rodinné terapie a terapie zaměřené na řešení

Je to směr, který se soustředí především na systém. Tímto systémem může být rodina, pracovní prostředí, nejbližší okolí, nebo jakékoli uskupení, kde je víc než jeden člověk. Jde tedy vlastně o vztahy. A kde jsou vztahy, tam jsou vždy emoce, jsme tedy optě zpátky u EFT.

IMPACT KOUČINK & STRESS MANAGEMENT

Tento koučink je spojením různých koučovacích metod a terapeutických nástrojů. Mými základními nástroji jsou Systemický koučink, EFT, NLP a Bachovy esence. Orientuji se také v osobnostní typologii vycházející z C.G. Junga.

MÝTY O KOUČINKU

  • Mýtus#1 Kouči radí lidem. Koučování není poradenství. Kouči rozvíjejí potenciál klientů pomocí kladení silných otázek, aktivního naslouchání a přímé komunikace. Rady klientům jsou dokonce jednou z koučovacích chyb. Kouči často mají také roli konzultantů/mentorů – rady však udělují jen v oblastech, ve kterých mají prokazatelnou expertízu a výhradně se souhlasem klienta.
  • Mýtus#2: Koučem se může stát každý. Ačkoliv je koučování neregulovaná profese, koučem se nemůže stát každý. Na koučování je především třeba mít vyzrálou a vyrovnanou osobnost. Kouči potřebují absolvovat akreditovaný výcvik metod a dovedností, aby dokázali svoji práci dělat na profesionální úrovni. Koučování se nelze naučit z knih.
  • Mýtus#3: Každý je dnes koučem, koučů už je dnes hodně. – Počet odborníků v každé profesi je určen poptávkou na trhu, stejně tak je to i v koučování.
  • Mýtus#4: Já se koučuju sám, kouče nepotřebuji. – Po praktické stránce nelze dosahovat stejných efektů pomocí sebekoučování, jako pomocí kouče. Do tzv. „slepých míst“ v mysli se člověk sám nedostane. Pomoc druhé osoby má nesrovnatelně účinnější efekt, než snaha o sebekoučování.
  • Mýtus#5: Kouče nepotřebuju, na to abych si popovídal mám přátele. – Účelem přátelských konverzací je sdílení příběhů. Účelem koučovacích konverzací je rozvoj potenciálu a dosahování cílů. Jedná se o dvě naprosto odlišné konverzace s jiným záměrem. Ačkoliv vás přátelé vyslechnou, v přátelských konverzacích nedochází k efektivnímu seberozvoji.

Chcete se objednat?