BACHOVY ESENCE

BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

Prožíváte právě těžkou životní situaci? Trápí vás stres, nespavost, nebo se prostě necítíte dobře? Nemáte sílu něco řešit? Komu by se občas nehodilo trochu podpory. Přesně to dokáží Bachovy květové esence. Podpoří vás v těžkých situacích, vnesou do života naději a posvítí vám ve tmě. Rozpustí negativní emoce, podpoří vás ve vašem záměru a mohou dokonce pomoci rozvinout váš plný potenciál.

Bachovy esence mohou používat děti, dospělí o domácí mazlíčci.

Pokud máte zájem o Bachovy esence, napište mi prosím sms, nebo zavolejte na číslo 739 423 960 a touto cestou také vybereme esence, které potřebujete. Konzultace formou rozhovoru trvá přibližně 30-60 minut, v jejím průběhu si poznamenám esence, ze kterých pro vás následně připravím užívací směs. Tu vám poté zašlu poštou, nebo Zásilkovnou.

Po využívání, což je cca po měsíci, společně zhodnotíme výsledek a v případě zájmu můžete pokračovat v užívání esencí i nadále, buď jiným složením užívací lahvičky, nebo stejným.

Pokud máte zájem o osobní setkání a konzultaci, použijte prosím objednávkový formulář dole na stránce, nebo zde.

Více o Bachových esencích

Jsou to přírodní koncentráty vyrobené především z rostlin. Pokrývají celou škálu negativních emocí a užívají se vnitřně. Prvotně jsou určeny na práci s naší psychikou, ladí perfektně rozpoložení člověka, snižují stres a tím přispívají také ke zlepšení různých tělesných stavů a podporují imunitu. Čím je horší naše psychické rozpoložení, tím hůře pracují naše samo-úzdravné mechanismy.

Bachovy esence nemají vedlejší účinky, jsou čisté a zcela bezpečné. Mohou se kombinovat se všemi léky, terapiemi nebo homeopatickými léky. Z 38 esencí se individuálně dle potřeby vybírá až 7 esencí, které se připraví do užívací lahvičky a denně po dobu jednoho měsíce užívají.

Seznam Bachových esencí a jejich konkrétní účinek naleznete níže, na konci stránky.

JAKÉ PROBLÉMY MOHOU BACHOVY ESENCE ŘEŠIT?

 • Nespavost
 • Strachy, úzkosti
 • Nízké sebevědomí
 • Špatná koncentrace
 • Zlozvyky, nutkavé chování
 • Beznaděj, deprese
 • Pocity viny
 • Následky šoku
 • Chybějící motivace
 • Zbrklost, netrpělivost
 • Podrážděnost, vztek, panovačnost
 • Snění za bílého dne
 • Smutek, lítost, melancholie
 • Ztráta milované osoby
 • Nerozhodnost
 • Únava psychická nebo fyzická
 • Přetíženost
 • Syndrom vyhoření
 • Tíživé myšlenky, kterých se nelze zbavit
 • Apatie
 • Strach o blízké osoby


BACHOVY ESENCE PRO DĚTI

Pro výše zmíněné benefity jsou Bachovy esence nejlepší volba také pro děti. Naštěstí už existují dětští psychologové, kteří Bachovy esence doporučují. Dětem mohou esence pomoci opět se všemi psychickými obtížemi jako dospělým a samozřejmě i se specifickými dětskými problémy.

Ať už jsou to strachy, přílišná připoutanost, vzteky, panovačnost, nespavost, nespokojenost, nízké sebevědomí, obtíže s učením, chybějící motivace, bolestné ztráty, problémy se školním neúspěchem atd.

Dokážou pomoci i při různých životních situacích, jako je rozvod, změna bydliště, nástup do školy a školky, puberta, atd. V neposlední řadě pomohou vyladit následky traumatických událostí. Při práci s dětmi jsou pro mně Bachovy esence první volba.

BACHOVY ESENCE PRO ZVÍŘATA

Pro svůj přírodní původ a vysokou účinnost se Bachovy esence velice osvědčují také pro naše domácí mazlíčky. Dají se použít na stejně širokou škálu problémů, jako u lidských emocí. U psů můžete Bachovkami řešit například separační úzkost, podrážděnost, agresivitu, nadměrné štěkání, smutek, nespavost, zlozvyky atd.

Bachovy esence vám pomohou udržet pejska v klidu třeba na Silvestra, nebo lépe zvládnout návštěvu veterináře. Zkrátka kdykoli je potřeba pomoci čtyřnohému kamarádovi se stresem.

Stejně tak se tyto obtíže samozřejmě řeší i u ostatních zvířat, kočiček, hlodavců nebo ptáků. Použít je lze všude, kde mohou emoce trápit zvířata stejně jako nás.


DÁVKOVÁNÍ BACHOVÝCH ESENCÍ

Individuální směs se užívá  minimálně 4x denně 4 kapky. Esence se aplikuje buď přímo nakapáním do úst, nebo do libovolného nápoje, upíjí se v pravidelných intervalech. První užití by mělo být hned ráno a poslední k večeru.  4×4 kapky je doporučená minimální dávka, ovšem v případě potřeby především na začátku užívání lze užívat spíše více, kdykoli dle potřeby. Účinky jsou většinou patrné za 2-3 dny od začátku užívání.

DÁVKOVÁNÍ BACHOVÝCH ESENCÍ PRO ZVÍŘATA:

Dvě kapky zvolené esence přidat do vody, nebo do jídla. V případě individuálně připravené směsi při dlouhodobém užívání můžete kapat 2-4 kapky do vody nebo jídla, či pipetou přímo do tlamy, nebo na čenich. Můžete směs také nakapat na tlapky nebo uši, směs pak působí přes kůži. Velikost zvířete přitom nehraje žádnou roli.

SEZNAM BACHOVÝCH ESENCÍ

1. Řepík lékařský (Agrimony)

– za usměvavou tváří se skrývají hluboké problémy, bránění se konfrontaci, nechuť vidět pravý stav situace

2. Topol osika (Aspen)

– nevysvětlitelné obavy, nervozita, strach z neznámého, podivné předtuchy

3. Buk (Beech)

– intolerance a přehnaná kritika, tendence vidět pouze chyby druhých, absence soucitu a porozumění

4. Zeměžluč lékařská (Centaury)

– neschopnost prosadit se, podřízenost, neschopnost odmítnout či požádat o pomoc, oběť využívání

5. Rožec (Cerato)

– zpochybňování své schopnosti správně se rozhodnout, neustálé hledání rad druhých

6. Slíva třešňová (Cherry Plum)

– obavy ze ztráty sebekontroly, extrémní vnitřní tlak, zoufalství, hysterické záchvaty

– Součást Krizové esence

7. Poupě jírovce (Chestnut Bud)

– neschopnost či neochota poučit se ze zkušeností, opakování stále stejných chyb

8. Čekanka obecná (Chicory)

– majetnické sklony, egocentrizmus, očekávání od okolí, panovačnost

9. Bílá lesní réva (Clematis)

– nezájem o vnější dění, denní snění, žití v budoucnosti

– Je součástí Krizové esence

10. Plané jablko (Crab Apple)

– přehnaná potřeba čistoty a pořádku, posedlost detaily, sebenenávist, nízké sebevědomí

11. Jilm (Elm)

– vyčerpávající pocit přehnané odpovědnosti, velká únava z přepracovanosti

12. Hořec nahořklý (Gentian)

– ztráta odvahy, pochybnosti, skepse, rychlé vzdávání se, známý původ deprese

13. Hlodaš evropský (Gorse)

– stavy beznaděje, zklamání, pesimismus, nevíra ve změnu

Typická věta: „Stejně to nemá smysl, mně už nic nepomůže.“

14. Vřes obecný (Heather)

– zabývání se jen sebou, egocentrismus, neustálá potřeba být středem pozornosti

15. Cesmína ostrolistá (Holly)

– žárlivost, zlost, nenávist, podrážděnost, podezřívání

16. Zimolez – kozí list (Honeysuckle)

– nostalgie za uplynulým, život v minulosti

17. Habr obecný (Hornbeam)

– mentální únava, nedostatek radosti, zajetí v každodenní rutině, oddalování povinností

18. Netýkavka žlázonosná (Impatiens)

– popudlivost, netrpělivost, rychlé reakce, vnitřní napětí, výbušnost

– Součást krizové esence

19. Modřín opadavý (Larch)

– nedostatek sebedůvěry, komplex méněcennosti, očekávání neúspěchu

20. Kejklířka skvrnitá (Mimulus)

– obavy ze známých věcí (např. strach ze tmy, samoty apod.), ustrašenost, plachost, stydlivost

21. Hořčice polní (Mustard)

– melancholie bez zjevných důvodů, těžké nálady, častý smutek

22. Dub letní (Oak)

– přehnaný pocit odpovědnosti, který stále nutí překonávat překážky spojený s nekončícím

vyčerpáním

23. Oliva (Olive)

– extrémní psychické a fyzické vyčerpání, vleklá únava

24. Borovice lesní (Pine)

– neustálé výčitky svědomí, pocity viny, přílišná sebekritika, obviňování se za chyby druhých

25. Červený kaštan (Red Chestnut)

– přehnané obavy a starost o druhé, očekávání nejhoršího

26. Devaterník penízkovitý (Rock Rose)

– panika, obava a pocity bezmoci, vnitřní zablokovanou ve složitých situacích

– Je součástí Krizové esence

27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water)

– vysoké požadavky vůči sobě, vnitřní strnulost, přehnaná touha po vlastní dokonalosti

28. Chmerek roční (Scleranthus)

– nerozhodnost a nevyrovnanost, neschopnost vytvořit si vlastní názor

29. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem)

– prožitý tělesný nebo duševní šok, neschopnost se uklidnit

– Je součástí Krizové esence

30. Kaštan jedlý (Sweet Chestnut)

– zoufalství spolu s pocitem, že víc už nelze unést, veškeré snahy nepřinášejí výsledek, extrémní mentální úzkost

31. Sporýš lékařský (Vervain)

– přílišná horlivost, fanatizmus, neschopnost odpočívat pro přílišné zaneprázdnění mysli

32. Vinná réva (Vine)

– ctižádost, vůle dominovat nad ostatními, přehnané prosazování vlastních představ, tyranie

33. Vlašský ořech (Walnut)

– neschopnost udělat rozhodný krok, přecitlivělost, neschopnost přijmout změnu

34. Žebratka bahenní (Water Violet)

– přehnaná hrdost, rozervanost, pouze zdánlivá nezávislost, zdánlivý emocionální chlad k okolí

35. Bílý kaštan (White Chestnut)

– neustále se vracející tíživé myšlenky, vnitřní samomluva

36. Sveřep větevnatý (Wild Oat)

– trvalé hledání pravého životního poslání a cíle, nejistota životního směru, nerozhodnost

37. Planá šípková růže (Wild Rose)

– apatie, rezignace, vnitřní kapitulace, pasivita

38. Vrba žlutá (Willow)

– zatrpklost, vnitřní hněv, pocit oběti osudu, sebelítost, šíření pesimismu

Typická věta: „Tohle si nezasloužím, proč zrovna já?“

39. Krizová esence (Rescue Remedy)

– velký psychický stres, traumata, náhlé ztráty, mdloby

– Skládá se ze Slívy třešňové, Bílé lesní révy, Netýkavky žlázonosné, Devaterníku penízkovitého a Snědku okoličnatého

KDO BYL DR. EDWARD BACH?

Tuto metodu vyvinul v Anglii Dr. Edward Bach v 30. letech 20. století.  Byl to anglický lékař, homeopat a autor mnoha lékařských a spirituálních textů.

Pracuji pouze s Originálními  Bachovými esencemi firmy Nelsons, která je spjata přímo s Bachovým Centrem v Mount Vernon. V tomto domě Dr. Bach mnoho let žil a pracoval. Firma Nelsons stále užívá konkrétní rostliny a stromy z míst, které Dr. Bach určil. Bachovo centrum také zaštiťuje mezinárodní certifikované vzdělávání BIEP.

Zaujaly vás Bachovy esence? Máte dotaz, nebo se chcete objednat? Napište mi:

Vyberte jednu z možností