4 charaktery v nás

Chcete se v sobě lépe vyznat? Rádi byste nahlédli za oponu toho, co se děje ve vaší hlavě, když se hádáte sami se sebou? Nebo byste chtěli vědět, kdo to tak otravně mluví ve vaší hlavě?

Pak se pojďte seznámit se čtyřmi charaktery, které bydlí přímo ve vašem mozku.

Z historie typologie

Existuje mnoho různých teoretických typologií, popisů a pokusů nějak kategorizovat lidské chování, temperamenty a psychiku. Lidstvo se o to pokouší v podstatě od nepaměti.

Začalo to nejspíš různými astrologickými a živlovými rozbory , v prvním tisíciletí před Kristem pak přichází Hippokrat a jeho teorie rozdělení temperamentu podle „tělesných šťáv“(sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik). V minulém století pak na těchto teoriích hodně pracoval Carl Gustav Jung.

Z práce Carla Gustava Junga ostatně stále vycházejí oba, dnes nejpoužívanější z osobnostních testů, test MBTI (Mayers – Briggs Type Indicator) a ruská Socionika.

Jenže znáte to, někde to na vás sedí, někde zase úplně ne a hlavně se to dost proměňuje.

Tak jak to vlastně je?

Přichází neurobiologie

Nyní však s novým a přesnějším pohledem přichází neurobiologie – věda, která od počátku devadesátých let udělala ohromný posun ve výzkumu mozku. Díky zobrazovacím metodám, jako třeba magnetické rezonanci, teď můžeme daleko lépe pochopit, jak náš mozek funguje. Jaké máme typy buněk a jak to souvisí s osobností člověka.

Ve své nové knize Whole brain living ( Celý žijící mozek, v češtině ještě nevyšla) nás s těmito úžasnými poznatky seznamuje Dr. Jill Bolte Taylorová, neuroanatomička z Harvardské univerzity. Její koncept je jednoduchý a nesmírně užitečný pro pochopení toho, co se v nás každý den odehrává a proč se to stále tak mění.

Anatomie totiž ukazuje, že každý z nás má v mozku (mimo jiné, samozřejmě) čtyři typy buněk, které svým fungováním ovlivňují naše cítění, chování, typ přemýšlení, osobnostní nastavení a podobně.

Těmto čtyřem typům buněk říká Dr. Jill Bolte Taylorová charaktery a rozděluje je v jednoduchosti takto:

Charakter číslo 1

Charakter 1 sídlí v myslící části levé hemisféry (neokortex).

Je to ta disciplinovaná složka naší osobnosti, která formuje ego, vztah ke světu, má ráda řád, pořádek, strukturu, systém a management. Je to náš vnitřní kritik a soudce, který neustále posuzuje co je dobře, co špatně, co by se mělo a nemělo a neustále něco řeší. Pokud nás něco otravuje vnitřní samomluvou, je to tato část mozku, protože mysli pomocí řeči.

Díky buňkám v neokortexu strukturovaně mluvíme, píšeme, čteme, počítáme. Také se vnímáme pouze jako jednotlivec, oddělený od ostatních. Také nám tyto buňky dávají informace o těle a pomáhají přesně poznat, k začíná a končí naše tělo.

Charakter číslo 2

Charakter 2 jsou buňky emoční části levé hemisféry (limbického systému).

Je to ta část osobnosti, která se většinou označuje jako vnitřní dítě. Buňky emoční levé hemisféry v sobě drží všechny vzpomínky z minulosti a z nich vyplývající strachy do budoucnosti. Levá hemisféra nás totiž orientuje v čase, vnímá jeho průběh, minulost a budoucnost a tím pádem chápe příčinu a následek.

Bez vědomé práce s touto částí našeho mozku pak většinou drží každou křivdu, každé ublížení, všechny emoční zážitky a všechny možné i nemožné strachy.

Nese všechny emoční stresové zátěže. Co to emoční stresové zátěže jsou a proč se jich zbavovat se můžete dočíst v tomto článku.

A protože mozek se vyvíjí na podkladě zážitků, je tato část velice odpovědná za to, jak se „vystaví“ charakter 1 a jaké vzorce chování si v životě poneseme.

Na tuto část primárně cílíme v EFT.

Charakter číslo 3

Charakter 3 jsou buňky limbická emoční části pravé hemisféry.

A protože pravá mozková hemisféra je naším nástrojem vnímání tady a teď, tak tato část vnímá emoce a pocity přítomného okamžiku.

Takže pokud bychom se u předchozího charakteru 2 drželi označení vnitřní dítě, pak je to spíše nešťastné malé dítě. Oproti tomu charakter 3 je šťastné malé dítě.

Potřebuje a miluje kreativitu a radost. Chce si hrát a užívat. Vnímá přes smysly a pocity. Je v úžasu nad světem a nad tím, jak co funguje. Cítí se být součástí celku a tak potřebuje i ostatní, aby se mohl podělit o radost. Hrát si s ostatními je větší zábava, než si hrát sám. Miluje humor a všechny příjemné aspekty bytí tady na zemi.

Miluje, potřebuje a vyhledává všechny smyslové počitky, barvy, hudbu, vůně, dobré jídlo.

Charakter číslo 4

To jsou buňky myslící části (neokortex) pravé hemisféry.

Tato část je naše vyšší já. Zažívá pocit propojení a spojení, moudrost, laskavost, vděčnost i bezpodmínečnou lásku. Používá intuici. Hledí na věci i události v celkovém obraze. Myslí v obrazech a pocitech. Nic neřeší, protože ví, že tady a teď je všechno v absolutním pořádku. Ví, že všechno má svůj vyšší smysl a řád.

Této části mozku chybí buňky, které nás informují a tom, kde začíná a končí naše tělo, takže pokud bychom přišli o levou hemisféru, budeme zažívat stavy neohraničeného bytí. Pokud máme dobře vybalancovaný mozek, pak tyto pocity zažíváme třeba v meditaci, při procházce v lese, nebo při pohledu na hvězdnou oblohu.

Používání této části mozku je ten nejléčivější stav, který můžeme zažívat. Čím více dokážeme používat buňky pravé myslící hemisféry, tím jsme zdravější a spokojenější.

To prosím není žádná plytké ezo moudro – to naprosto jasně dokazují přísná a přesná měření moderní vědy.

Pojmenujte si své vlastní charaktery

Pokud vám to začíná dávat smysl a tento koncept vás zaujal, dejte každému z těchto osobností vlastní jméno tak, jak to doporučuje Dr. Taylorová. Můžete je pojmenovat jak chcete, podle toho, co se vám ke každému charakteru hodí. Mohou to být vymyšlená jména, jména filmových postav, nebo někoho, koho znáte.

Jednička může být třeba Spock, Sheldon nebo Hermiona. Dvojka Ufňukaná Uršula nebo Ijáček. Trojka může být Tygr nebo Karkulín ze střechy a čtyřka Mistr Joda nebo Brumbál.

Já jsem ji pro zjednodušení obecně pojmenovala Egon, Ublíženec, Radovan a Zenový mistr.

To nejlepší nakonec

A teď to nejlepší a nejužitečnější z tohoto konceptu založeném na biologii a to je možnost volby v každém okamžiku našeho života.

Všichni máme tyto typy buněk a tak se v každém okamžiku můžeme rozhodnout, ze kterého místa v našem mozku budeme reagovat. Schválně zkuste pozorovat, který charakter používáte nejčastěji a který vás nejčastěji řídí.

Vědomě pozorujte, kdo a co vám spíná jednotlivé charaktery.

A od teď také už víte, kdo ve vás je odpovědný za vnitřní konflikty. Jde s tím totiž velice pěkně pracovat. Nadechnout se, uvědomit si, která část vašeho mozku má právě problém a přizvat zbylé tři složky k řešení. Rozhodnout se, jestli do nepříjemné situace napochodujete jako generál s charakterem 1, stáhnete se do sebe v charakteru 2, rozhodnete se to trochu odlehčit humorem pomocí charakteru 3, anebo to jen budete v klidu pozorovat z charakteru 4.

Rozhodnutí je na vás.

Ještě jedna důležitá věc. Žijeme ve společnosti, která je založena a vedena téměř výhradně kvalitami levé hemisféry. Dopady ve formě stresu, kvality životního prostředí, atmosféry ve společnosti a tak dále asi nemusím popisovat. O to víc je třeba pečovat a vyživovat pravou hemisféru. Za prvé proto, že jedině balancovaný mozek může být šťastný mozek a za druhé proto, že to potřebuje náš krásný svět.

Také se můžete podívat na úžasné video, ve kterém o hemisférách a svém životním příběhu mluví přímo Dr. Jill Bolte Taylorová. Odkaz máte tady. Toto video společnosti TED Talks viděly už miliony lidí a stalo se prvním virálním videem této platformy.

Tak ať se vám balanc daří a pokud by vás zajímalo víc o tom, jak se čtyřmi charaktery pracovat, nebo jak balancovat život a používat EFT, zvu vás srdečně do FB skupiny Od stresu ke zdraví s EFT pro ženy

Mějte krásné dny,

Markéta Zachariášová, kouč a praktik EFT