Jak stres souvisí s nemocemi 1. díl

Pár postřehů z knihy Když tělo řekne ne, Dr. Gabor Maté Dokážete říct ne? Umíte prožívat a projevovat emoce? Dokážete projevit hněv? Máte nerealisticky sebeobětavé chování? Dokážete si uvědomovat a prosazovat své vlastní potřeby? Máte nutkavý smysl pro povinnost vůči druhým? Tvrdé nároky sám na sebe, perfekcionismus? Měli jste v dětství, nebo dosud, příliš ochranitelský přístup k jednomu…
Read more