Strach ze smrti a jak na něj

Memento Mori – pamatuj na smrt, říká staré latinské přísloví. V posledních měsících se však ani nemusíme snažit na smrt pamatovat, protože je nám kvůli epidemii blíž, než kdykoli jindy.

Což je pro mnoho lidí problém a obrovský zdroj strachu. Čím víc je energetický systém destabilizovaný, tím silnější účinky se dostavují a to v tomto sledu:

STRES- ÚZKOST- STRACH- HRŮZA- ZÁCHVAT PANIKY

Je to spíše spirála než přímka a v každém dalším kole jsou příznaky horší a horší. Může k tomu dojít velmi rychle, ale vždy to začíná stresem.

Naše moderní společnosti myslet na smrt nechce. Vytěsňujeme ji a schováváme. Myšlenky na smrt nás děsí a ochromují. A tak je strach ze smrti je jeden z největších strachů vůbec a z pohledu EFT je samozřejmě potřeba vždy takto silné emoce zneutralizovat, jinak působí další stres. Takže vlastně uvízneme v začarovaném kruhu/spirále.

JAK NA STRACH ZE SMRTI?

UPOZORNĚNÍ! Pokud jste labilnější, víte o sobě, že jsou vaše pocity a emoce opravdu silné, raději si dojděte ke zkušenému praktikovi EFT. Sami sebe znáte nejlépe a tak jistě dokážete odhadnout, jestli to zvládnete sami, nebo ne. Na snižování stresu však rozhodně sami pracujte, nejlépe kontinuálně. Jinak je to práce jako s kterýmkoli jiným strachem.

1/ ZAČNĚTE VELMI ZLEHKA

Jako vždy začněte poťukávat Karate bod. Proveďte pět hlubokých nádechů a výdechů. Potom si zlehka, jemně a z dálky začněte promýšlet, co pro vás strach ze smrti znamená. Co si představíte jako první. Vidíte něco? Slyšíte? Cítíte?

Nespěchejte. Pracujte s dechem, hluboký nádech a výdech na každém bodu. Postupně zapojte i ostatní meridiánové body. Postupujte zvolna a jemně. Základní recept EFT pro připomenutí zde.

2/ ZJISTĚTE, V ČEM SPOČÍVÁ VÁŠ OSOBNÍ PROBLÉM

Ťukáme dál. Jaké máte ohledně smrti názory a přesvědčení? Máte nějaké negativní zkušenosti, nebo traumatické zážitky? (Opět, pokud víte, že máte skutečně velké traumatické zážitky, je lepší je zpracovat se zkušeným EFT praktikem, než sám).

3/ BUĎTE CO NEJSPECIFIČTĚJŠÍ

EFT funguje vždy, ale je potřeba cílit správně na kořen problému. Musíme být co nejvíce specifičtí. Takže například „strach ze smrti“ překvapivě není správná ťukací fráze, ačkoli s ní samozřejmě můžete začít. Musíme se ptát vždy dál – co je na smrti tak děsivého, co je pro vás osobně nejhorší? Bojíte se spíše o sebe, nebo o blízké? Nebo se bojíte, co by bylo s dětmi? Nebo je to strach z nemocí, z procesu umírání, z bolesti, z nějaké konkrétní nemoci?

Buďte co nejkonkrétnější. Používejte vlastní slova. Neodbíhejte od problému, tzn. pracujte krok za krokem.

4/ BUĎTE TRPĚLIVÍ

Některá témata mají tendenci dost široká, nebo urputná. Je potřeba vždy zpracovat co nejvíce aspektů daného problému a co nejvíce negativních vzpomínek spojených se smrtí. Je potřeba pracovat skutečně strukturovaně, stále testovat změny pomocí SJS od 0-10 a neustále sledovat jak se emoce mění. Jestli už třeba z lítosti není jiná emoce, atd. Může to prostě zabrat trochu času, obzvláště když s EFT teprve začínáte, nebo nemáte dostatek zkušeností.

5/ NENECHTE SE ROZHODIT

Pokud vás i přes veškerou opatrnost přepadnou velmi silné emoce, nechte je v klidu odejít – pouze ťukejte Karate bod a dýchejte – 4 doby nádech, 4 doby výdech (funguje i v případě panických atak).

Pamatujte na to, že jako laik nemusíte problém vyřešit hned – stačí jej posunout dál. To platí vlastně v každém případě, kdy se pouštíte do práce s EFT.

6/ VYUŽIJTE SÍLU POZITIVNÍHO EFT

Pracujte také s pozitivním EFT. EFT se nemusí používat jen na negativní věci, ale můžete se kdykoli v průběhu práce sami sebe zeptat – co by mi v tuhle chvíli nejvíc pomohlo? Co skutečně chci a potřebuji k tomu, abych se v tuto chvíli cítil lépe?

Ať už je odpověď jakákoli (více radosti, štěstí, síly, víry, inspirace, zdraví, atd.), můžete toto slovo začít ťukat jako frázi, např. „víc radosti“ na každém meridiánovém bodě. SJS se měří stejně, na stupnici od jedné do deseti.

Pro lepší tok energie je možné se více hýbat, občas se při práci projít, nebo napít vody.

7/ STRES VŽDY VŠE JEN ZHORŠUJE

Proto si najděte jakékoli aktivity, které vám budou pomáhat držet stres pod kontrolou. Samozřejmě jako jeden z nejlepších nástrojů používejte hojně EFT. O negativním vlivu stresu na na zdraví si můžete přečíst zde a o sedmi krocích k životu bez stresu zde. Stejně, jako si každý den čistíte zuby se naučte denně najít pár chvil na péči o duševní zdraví!

Tak a je to. Doufám, že se vám díky tomuto článku podaří dostat nepříjemné pocity a strachy na uzdu. Teprve, když si odstraníte stres, který vám strach ze smrti přináší, můžete se rozhodnout, jestli a jak budete s tímto tématem pracovat dál. To už je na vás.

Časem uvidíte, že se vaše schopnosti budou pozvolna zlepšovat a EFT budete víc přicházet na kloub. Zkoušejte ho na všechno. Cvičení dělá umění. Six-pack na břiše se vám také neudělá po jednom cvičení.

Jestli to chcete mít svoje strachy z krku za zlomek času a bez námahy, můžete se také objednat zde.

Ale něco s tím udělejte, protože díky EFT můžete žít lepší a svobodnější život. Začarovaný kruh je možné kdykoli rozetnout. Je možné žít bez strachu, s důvěrou a v radosti.
Krásné a pozitivní jaro přeje, 

Markéta Zachariášová 

PS: Pokud by vás zajímalo, které Bachovy esence se dají použít na strachy, tak je to Rescue Remedy, Mimulus na strachy konkrétní a Aspen na nekonkrétní strachy a úzkost. Red Chesnut pak na strach o rodinu a blízké.